Η λειτουργία του ιατρείου μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια στηρίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες.

Ι. Το ιατρείο δεν έχει πελάτες αλλά ασθενείς το κύριο μέλημά μου είναι η λύση των προβλημάτων των ασθενών μου θεωρώντας την αμοιβή μου σαν επακόλουθο της εργασίας μου και όχι σαν αυτοσκοπό.

ΙΙ. Πρωταρχικό μέλημά μου είναι η εύρεση των αιτίων που δημιούργησαν τα οδοντικά προβλήματα των ασθενών μου και μετά η αποκατάσταση τους. Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς προσέρχονται για τη λύση κάποιων προβλημάτων στο στόμα τους. Είναι λάθος να επιλύσει κανείς αυτά τα προβλήματα αν δεν φροντίσει να βελτιώσει την στοματική υγιεινή τους να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειές τους και να συνεργαστεί με τους θεράποντες του ασθενή για τη θεραπεία συστηματικών νοσημάτων όπως διαβήτης - καρδιοπάθειες - νοσήματα κολλαγόνου -καρκίνος κ.λ.π. Μόνο έτσι οι εργασίες στο στόμα μπορούν να έχουν διάρκεια και να μην εμφανίζονται συχνά νέα προβλήματα.                                                                  

ΙΙΙ. Το σχέδιο θεραπείας - ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών με μεγάλα οδοντοστοματολογικά προβληματα - εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία - την κοινωνικό-οικονομική τους κατάσταση - την κατάσταση της γενικής τους υγείας - των προσδοκιών και των πραγματικών τους αναγκών. Πάντα δίνονται όσο γίνεται περισσότερα εναλλακτικά σχήματα θεραπείας.